گرفتن آیا می توان شن و ماسه را شمرد قیمت

آیا می توان شن و ماسه را شمرد مقدمه

آیا می توان شن و ماسه را شمرد